Nadia Andrea De Cristóforis

dr. sc.

SAŽETAK

Teorijski i metodološki pristupi u proučavanju migracija iz Južne Amerike (Argentina)
 

Još od 1980-ih se u Južnoj Americi snažno razvila analiza migracija, s obzirom na maosvnost useljavanja na to područje, osobito na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Različite discipline obrađivale su migracijska kretanja unutar američkog kontinenta kao i doseljavanja s drugih kontinenata, posebno iz Europe. Početni, predominantno kvantitativni pristupi (temeljeni na evidenciji putnika, poslodavaca ili na popisu stanovništva), kasnije su nadopunjeni kvalitativnim pristupima, koji su u različitim izvorima uspjeli otkriti (spisi iz kancelarije, „etničke“ novine ili novine društava za prihvat, dokumentacija migrantskih institucija, memoari, autobiografije, privatna prepiska, fotografije, umjetničke i kulturne produkcije, između ostalog) svijet bogatijih i raznovrsniji informacija, koji je omogućio da se otkriju subjektivniji aspekti iskustva ljudskih selidaba.

Uzimajući u obzir širok dijapazon migracijskih studija u Južnoj Americi, posebice u Argentini, u ovom izlaganju pokušat ćemo ispitati glavne teorijske i metodološke okvire koji su omogućili širenje analiza o migracijama, ističući njene potencijale i ograničenja. Isto tako, izložit ćemo ćemo koncepte i pravce istraživanja koji se trenutačno razvijaju i procjenit ćemo koji su među njima perspektivni za buduća istraživanja.