Ljiljana Kaliterna Lipovčan

dr. sc.

SAŽETAK

Kvaliteta života u Hrvatskoj

 

Kvaliteta života i subjektivna dobrobit koncepti su koji se u današnje vrijeme sve više istražuju sa osnovnom svrhom da se uspoređujući različite skupine ljudi utvrdi koja skupina živi bolje ili lošije od drugih te da se pronađu čimbenici koji na to utječu. U ovom izlaganju pozabavit ćemo se istraživanjima kvalitete života i dobrobiti u Hrvatskoj. Temeljem podataka na nacionalnim uzorcima prikazati ćemo kako se procjene životnog zadovoljstva, sreće i zadovoljstva različitim životnim područjima mijenjaju tijekom posljednjih 20-ak godina te kako su visina prihoda, obrazovanje, bračni status i drugi socio-demografski čimbenici povezani s tim procjenama.

Prikazat ćemo također i podatke međunarodnih studija, posebice onih europskih (Eurobarometar, Europsko istraživanje kvalitete života) koje omogućuju usporedbe s drugim zemljama EU.  Na kraju, prikazat ćemo rezultate „Hrvatskog longitudinalnog istraživanja dobrobiti“ (CRO-WELL) o povezanosti životnih događaja i subjektivne dobrobiti te pokušati procijeniti na temelju tih rezultata i drugih istraživanja je li subjektivna dobrobit posljedica ili preduvjet dobrog i kvalitetnog života.