Jadranka Polović

doc. dr. sc.

SAŽETAK

Migracije kao sigurnosni izazov Europske unije: postoji li rješenje?

 

Sigurnosni aspekt migracijske krize jedan je od najvećih geopolitičkih izazova za zemlje članice Europske unije. Naime, posljedice intervencionističkih politika zapadnih sila koje su proizvele seriju bliskoistočnih ratova suočile su EU s nekontroliranim priljevom imigranata s područja MENA regije i Azije, time i s novim sigurnosnim prijetnjama koje su ogolile sigurnosne deficite Shengenskog prostora kao i slabosti europskih institucija u upravljanju migracijskom krizom.

Sustav azila uspostavljen u okvirima Shengenskih sporazuma ne podržava masovni prihvat migranata što nameće pitanje održivosti društvene kohezije unutar država članica, od kojih su brojne suočene s rastućim stopama kriminala, te učestalim terorističkim napadima koji predstavljaju ozbiljan izazov javnoj sigurnosti. Sve ovo zahtijeva raspravu o kapacitetima i sposobnostima europskih sigurnosnih službi u borbi protiv narastajućih izazova, ali u konačnici i o odgovornosti europskih političkih elita za post-hladnoratovski „preustroj“ svog neposrednog susjedstva – regije MENA-e što je temeljni uzrok teško kontroliranog migracijskog vala. Naime, ne samo SAD, već i najmoćnije europske države ostaju duboko involvirane u migracijsku agendu, stoga se trebamo zapitati jesu li narastajući geopolitički, ali i sigurnosni izazovi zapravo, pokazatelj kraha vanjskih politika Sjedinjenih Država i Europske unije?

Rješenje sve izraženijih sigurnosnih izazova migracija ovisi: 1.) o mogućnostima političke i ekonomske stabilizacije regije MENA-e u čemu EU ima ključnu ulogu. Naime, očita je potreba propitivanja uzroka sadašnjeg stanja regije za koje su moćne europske zemlje kao i SAD izravno (vojne intervencije) ili posredno (destabilizacija vlada, proizvodnja ekonomskih kriza, dugovi, siromaštvo…) odgovorne. Globalizacija rata, ekonomske ovisnosti i siromaštva postaju trajno društveno stanje koje europske vlade, time i Hrvatsku, suočavaju s pitanjem vlastite odgovornosti; 2.) o sposobnosti Europske unije koja prolazi kroz krizu legitimiteta da odgovori na izazovne scenarije budućnosti usklađivanjem i jačanjem vlastitih sigurnosnih platformi koje će omogućiti djelotvorno upravljanje sigurnosnim krizama, time i migracijama.